Photos of Kaya Kweru Ponta do Ouro Mozambique

Kaya Kweru Ponta do Ouro accommodation photos.


Pictures of Kaya Kweru Ponta do Ouro

The toilet
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Relax at the Swimming Pool
Kaya Kweru Ponta do Ouro

A shop
Kaya Kweru Ponta do Ouro


Beautiful Views
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Room With En-Suite Bathroom
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Kaya Kweru Exterior
Kaya Kweru Ponta do Ouro


2 Sleeper Double Room
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Outside Braai Area
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Double Room With 2 Single Beds
Kaya Kweru Ponta do Ouro


Guest Room With 2 Sinlge Bed
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Well Cleaned Bathroom
Kaya Kweru Ponta do Ouro

Enjoy at the Restaurant
Kaya Kweru Ponta do Ouro